Keystone logo
Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Įvadas

Latvia University of Life Sciences and Technologies yra Latvijos Respublikos aukštojo mokslo ir mokslo įstaiga, kurioje vykdomi moksliniai tyrimai, taip pat akademinės ir profesinės studijų programos.

Pagrindinis Universiteto tikslas – sukurti intelektinį potencialą užtikrinti darnų Latvijos ir ypač jos kaimo vystymąsi, tampant ir šiuolaikišku tarptautiniu mastu pripažintu ir prestižiniu universitetu, kuris aktyviai integruojasi į vieningą Europos aukštojo mokslo ir mokslo erdvę.

Misija ir vizija

Misija

Tarptautiniu mastu konkurencingos, inovatyvios, kūrybingos ir tvarios visuomenės raidos ateities kūrimas.

Vizija

Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas yra modernus, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažintas mokslo universitetas – inovacijų, susijusių su bioekonomika ir su ja susijusiomis pramonės šakomis, kūrimo bei tausaus gamtos išteklių naudojimo lyderis Baltijos jūros regione.

Vietos

  • Jelgava

    Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2 Liela Street, LV-3001, Jelgava

    Klausimai