Keystone logo
Austrija

Studijuoti Sveikatos priežiūra į Austrija 2024

Keisti valiutą

Pagrindinės mėnesinės pragyvenimo išlaidos

 • Nuoma bendrame bute

  496
 • Komunalinių paslaugų dalis

  106
 • Interneto prenumerata

  33
 • Vietinis transportas

  50

Pavyzdinė gyvenimo būdo kaina

 • Greito maisto derinys

  9
 • Kino bilietas

  12
 • Pusė vietinio alaus

  4

Vizų reikalavimai

 1. Kelionės viza C („Šengenviza“): suteikia teisę būti Austrijoje ir visose kitose Šengeno šalyse ne ilgiau kaip 90 dienų.
 2. Viza D (Austrijos nacionalinė viza, Aufenthaltsvisum D) – ne trumpiau kaip 91 dienai ir ne ilgiau kaip 6 mėnesiams; nebūtina, jei esate Japonijos pilietis.
 3. Aufenthaltsbewilligung Studierende (leidimas laikinai gyventi studentams) – ilgiau nei 6 mėn.

Kokio tipo vizos jums reikia?

Vizos pavadinimas

Kelionės viza C; viza D; Aufenthaltsbewilligung Studierende

Kaina ir valiuta

EUR 71

 • Už vizą C: 71 EUR
 • Už vizą D: 176 EUR
 • Už leidimą gyventi: 141 EUR

Kainos gali keistis.

Kas gali kreiptis dėl vizos?

ES ir EEE valstybių narių piliečiams, taip pat Šveicarijos piliečiams vizų į Austriją nereikia. Tačiau, būdami Austrijoje ilgiau nei 3 mėnesius, jie turi pateikti prašymą išduoti „Lichtbildausweis für EWR-Bürger/innen“ – tai yra registracijos patvirtinimas imigracijos tarnyboje per 3 mėnesius nuo atvykimo į Austriją.

Kiti užsieniečiai prieš atvykdami į Austriją, gavę pranešimą apie priėmimą, turi pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi studijuoti (Aufenthaltsbewilligung Studierende) Austrijos atstovaujamoje institucijoje.

Kur galite pateikti paraišką?

Austrijos atstovaujamoji institucija (ambasada, generalinis konsulatas)

Prieš keliaudami į Austriją, turite pateikti prašymą studento vizai gauti Austrijos atstovaujamojoje institucijoje (ambasadoje, generaliniame konsulate).

Interneto svetainė:

Kaip padaryti paraišką?

Visi vizos prašantys asmenys turi atvykti asmeniškai Austrijos ambasadoje/konsulate. Registracijai pateikti pateikiami šie dokumentai:

 1. Visiškai užpildyta ir pasirašyta paraiškos forma (galima gauti atstovaujančioje institucijoje; taip pat galima atsisiųsti iš interneto)
 2. Galiojantis pasas (turėtų galioti visą viešnagės Austrijoje laiką)
 3. Paso dydžio spalvota nuotrauka (nuo 3,5 x 4,5 cm iki 4,0 x 5,0 cm)
 4. Gimimo liudijimas
 5. Gero elgesio sertifikatas (jei yra)
 6. Sveikatos draudimas
 7. Pranešimas apie priėmimą į Austrijos švietimo įstaigą
 8. Pakankamų finansinių lėšų pragyvenimo išlaidoms padengti įrodymas 12 mėnesių iš anksto (studentams iki 24 metų – 426,57 EUR/mėn; vyresniems nei 24 metų studentams – 772,40 EUR/mėn (į šias sumas įeina ir nuoma už apgyvendinimas iki 239,15 EUR 2009 m.), pvz.: taupomosios kasos knyga/sąskaita Austrijoje / Austrijoje gyvenančio asmens garantijos deklaracija/kelionių čekiai
 9. Apgyvendinimo dokumentas (nuomos sutartis, apgyvendinimo sutartis su studentų gyvenamąja patalpa).

Austrijoje per tris darbo dienas nuo atvykimo į šalį privaloma užsiregistruoti savivaldybės institucijose (Meldeamt: Gemeindeamt, Magistratisches Bezirksamt).

Kada turėtumėte kreiptis?

Trumpalaikėms vizoms (viza D): skirkite 15 dienų apdorojimui. Idealiu atveju prašymas išduoti vizą turėtų būti pateiktas likus ne mažiau kaip 3–4 savaitėms iki išvykimo, bet ne anksčiau nei likus 3 mėnesiams iki išvykimo.

Ilgalaikėms vizoms: Jūsų prašymas išduoti vizą bus išsiųstas į Austriją, o sprendimo reikia laukti gimtojoje šalyje – todėl prašymą reikia pateikti likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki numatomo atvykimo į Austriją. Bendras leidimo gyventi išdavimo laikotarpis yra nuo trijų iki šešių mėnesių, kol gausite Austrijos valdžios institucijos sprendimą.

Austrijoje gali būti atnaujinami tik leidimai gyventi (leidimai gyventi (Aufenthaltsbewilligung) ir leidimai įsikurti (Niederlassungsbewilligung) . Prašymą atnaujinti turite pateikti iki pirminio leidimo galiojimo pabaigos. Kol nebus priimtas sprendimas dėl pratęsimo, galite – net ir po jūsų pirminio leidimo galiojimo laikas – likti Austrijoje.

Apdorojimo laikas

3 Months

Darbo galimybes

ES valstybių, taip pat Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiams dirbti Austrijoje nereikia leidimo dirbti. Jei išduodamas leidimas dirbti, šiems studentams jų darbo apimtis neribojama, ty jų leidžiamas darbas neapsiriboja sezoniniu ar minimalių pajamų darbu (geringfügige Beschäftigung). Vienas iš reikalavimų leidimui dirbti – į laisvą darbo vietą negali užimti įdarbinimo tarnyboje registruoti bedarbiai.

Studentams iš ES nepriklausančių šalių ir Kroatijos taikomas Užsienio piliečių įdarbinimo įstatymas ir jiems reikia leidimo dirbti (Beschäftigungsbewilligung). Studentai, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, gauna leidimą dirbti iki 10 valandų per savaitę, jei jie studijuoja bakalauro studijų programose, magistrantūros studijų programų studentams leidžiama dirbti su leidimu dirbti iki 20 valandų per savaitę. Galimas darbas visu etatu tais laikotarpiais, kuriais paskaitos nevyksta. Dėl leidimo dirbti darbdavys turi kreiptis į įdarbinimo tarnybą (Arbeitsmarktservice, AMS) likus ne mažiau kaip 6 savaitėms iki darbo pradžios ir jis galioja tik konkrečiam darbui pas konkretų darbdavį.

Valandos per savaitę

10

Kodėl jums reikia tokio tipo vizų?

Jūsų prašymas išduoti vizą gali būti atmestas, jei negalite įrodyti, kad turite reikalingų lėšų, arba jei pateiksite neteisingus ar neišsamius dokumentus.