Kodėl reikia studijuoti slaugai Savonijoje?

Studijų programos pavadinimas: Slaugos bakalauro studijų programa

Laipsnio pavadinimas: Sveikatos bakalauro laipsnis

Studijų programos apimtis: 210 kreditų

Miestas: Kuopijas, Suomija

Mokymo būdas: Dieninės, Campus

Paraiškų teikimo laikotarpis: 2018 m. Sausio 9 d


Tyrimų tikslai/>

Baigę slaugos studijas, būsite kompetentingas ir kvalifikuotas slaugos specialistas. Jūs turėsite daug slaugos žinių; jūs įgysite reikalingų sąvokų, metodų ir įgūdžių, kad galėtumėte atlikti kritinį vertinimą ir priimant sprendimus besikeičiančiose ir nenuspėjamose slaugos situacijose.

Baigę pamokysite slaugančių ligonių ekspertą ir galėsite pritaikyti savo žinias ir įgūdžius sprendžiant sudėtingas ir nenuspėjamas slaugos problemas.

Per savo studijas jūs mokysite vadovauti profesiniam darbui ar projektams, taip pat dirbti ekspertinėse darbo vietose slaugos srityje. Jūs taip pat išmokysite įvertinti savo įgūdžius, įgūdžius ir kitų žmonių bei komandų vystymąsi. Jūs galėsite taikyti, įvertinti ir analizuoti savo slaugos įgūdžius įvairiose situacijose. Jūs taip pat galėsite koordinuoti darbą ir dirbti savarankiškai kaip slaugos ekspertas tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Jūs būsite pasirengęs mokytis visą gyvenimą ir turėti galimybę bendrauti žodžiu ir raštu su skirtingomis auditorijomis slaugos srityje ir už jos ribų. Jūs taip pat turėsite gerus bendravimo įgūdžius tiek švedų, tiek anglų kalba.

Magistro ar specializacijos pasirinkimas


Laipsnį sudaro 180 ECTS bendrų studijų ir 30 ECTS alternatyvių studijų./>


Paskutiniame studijų etape galite pasirinkti 30 ECTS alternatyvių profesinių studijų. Studijų moduliai apima, pvz., Psichinę sveikatą ir priklausomybės priežiūrą įvairiose aplinkose, medicininių pacientų klinikinį slaugymą įvairiose aplinkose, perioperacinę slaugą įvairiose aplinkose ir gydymą ūmaus ir intensyvios terapijos metu. Galite taip pat įtraukti alternatyvių studijų kursus užsienio kalbomis ir verslumo kursus. Jūs taip pat galite tobulinti savo verslumo įgūdžius per mokymo laikotarpius./>

Kvalifikacija


Nacionalinė gerovės ir sveikatos priežiūros tarnyba (VALVIRA), teikdama paraišką ir paskelbus UAS, suteikia licencijas praktikuoti medicinos seserį kaip licencijuotą specialistą. Profesinė slaugytojo kvalifikacija ir bendros slaugos slaugytojai yra reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55 / ​​EB, taip pat 2006 m. Europos kvalifikacijų sąranga./>

Studijų turinys

Studijų pakopos studijos yra dieninės studijos, o dalis kursų reikalaujama. Tyrimo metodai apima, pavyzdžiui, kontaktinę pamoką, nuotolines ir nepriklausomas studijas, e. Mokymą ir stažuotes, taip pat RDI darbą. Stažuotės yra dieninės studijos ir lankymasis yra būtinas.


Mūsų švietime naudojame įvairialypius metodus, pvz., Įgūdžių seminarus ir modeliavimą. Slaugos ugdymo pagrindiniai principai yra teorijos ir praktikos bendravimas, kontakto pamokos ir savarankiškas mokymasis tiek patys, tiek komandose, taip pat mokymasis įvairiose ekspertų kultūrose. Studentas aktyviai dalyvauja studijose./>


Per pirmuosius savo studijų metus jūs išmokysite laikyti žmogų kaip psichofizę ir sužinoti slaugos pagrindus. Jūs išmokysite naudoti slaugos vertybes ir principus, kad padidintumėte sveikatos ir funkcinius gebėjimus, taip pat slaugos medicinos pacientams./>


Antrus metus jūs išmokysite naudoti įrodymais pagrįstą informaciją apie dažniausiai pasitaikančias ligas ir perioperacinę slaugą. Perioperacinė slauga apima slaugą prieš operaciją, jos metu ir po jos. Mokymo metu jūs išmokysite taikyti ir išplėsti žinias apie slaugos vaikus, paauglius ir šeimos, taip pat apie psichinę sveikatą ir priklausomybę./>


Trečiaisiais metais galite taikyti ir analizuoti informaciją apie senėjimą ir klientų poreikius, o jūs galite įgyvendinti slaugą įvairiose aplinkose. Jūs galėsite įvertinti slaugos vystymosi poreikius, planuoti ir įgyvendinti sprendimus, kaip atnaujinti ir vystyti slaugą. Planuodami ir rašydami savo disertaciją, taip pat galėsite pritaikyti RDI įgūdžius, kuriuos įgijo studijų metu./>


Per paskutinius savo studijų metus galėsite taikyti, įvertinti ir analizuoti slaugos įgūdžius įvairiose srityse, koordinuoti savo darbą ir dirbti savarankiškai kaip slaugos ekspertas tarptautinėje aplinkoje. Jūs turėsite galimybę bendrauti žodžiu ir raštu su skirtingomis auditorijomis slaugos srityje ir už jos ribų./>


Slaugos studijų turinys prasideda nuo to, kai susipažįsta su slauga, ir pradeda taikyti slaugos įgūdžius įvairiose pacientų darbo situacijose, pvz., Skirtingo amžiaus pacientams ir skirtingoms ligoms. Jūsų įgūdžiai yra plėtojami ir gilinami studijų proceso metu./>

Studijų struktūra


Slaugos studijų programos apimtis - 210 ECTS. Tikimasi, kad per kiekvienus studijų metus baigsite 60 ECTS; tai reiškia 1600 valandų studentų darbą./>


Mokymo programos kursai yra plataus masto moduliai; jos nėra atskiros, bet remia studento bendrą plėtrą ir jo kompetencijos ugdymą. Todėl proceso metu mokymui ir darbui taikomi RDI yra derinami./>


1-asis kursas: Profesinio slaugos asistento pastatas 60 ECTS/>

 • Slaugos pagrindai
 • Slaugos žinių pagrindai


2 metai: Profesinių įgūdžių ugdymas 60 ECTS/>

 • Slaugos žinių stiprinimas
 • Slaugos žinių plitimas


3 metai: Profesinės slaugos žinių gilinimas 60 ECTS/>

 • Gilinimas slaugos žinios
 • Slaugos ekspertizės kūrimas


4 metai: Profesinių žinių pritaikymas 30 ECTS/>

 • Profesionalių slaugos įgūdžių taikymas įvairiose veiklos srityse

Karjeros galimybės


Galite dirbti slaugos ekspertu, pvz., Sveikatos priežiūros klinikose, ligoninių skyriuose ir namų priežiūros tarnybose. Be to, jūsų būsimiems darbdaviams gali būti priežiūros ir sveikatos priežiūros įmonės, specialios sveikatos priežiūros poliklinikos, kabinetai ir operaciniai teatrai, taip pat psichinės sveikatos klinikos. Jūs taip pat galite turėti tarptautinę karjerą ar tapti verslininku./>

Tarptautinis bendradarbiavimas


Savanori UAS daugiakultūrėje aplinkoje ir užsienio partnerių universitetuose galite studijuoti tarptautinius klausimus ir ugdyti savo tarpkultūrinius įgūdžius įvairiais savo studijų etapais. Be to, galite patobulinti savo tarpkultūrinius gebėjimus, sulaukę kolegų mokytojų ir / arba priimdami savo užsienio studentus./>

Mūsų mainų partneriai yra Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Kanadoje, Kinijoje, Indijoje, Kenijoje, Mozambike, Namibijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Tailande ir Jungtinėje Karalystėje.

Bendradarbiavimas


"Savonia UAS" įgyvendiname OIS (Open Innovation Space), kur aukštos kokybės mokymasis ir mokymas derinami su darbais pagrįsta RDI. Studentas yra aktyvus ir dirba įvairiose patalpose, grupėse, bendruomenėse ir eLearning aplinkoje. Studentai iš įvairių sričių, dėstytojai ir žmonės, dirbantys RDI, kartu su darbingo gyvenimo atstovais dirba įvairių tipų užduočių metu ir sprendžia įvairias praktines problemas. Dalis tyrimų baigta dirbant įvairiuose projektuose./>

Tyrimai


"Savonia UAS" mes paskyrėme RDI dėmesio sritis. Slaugos studijų programa skirta taikyti gerovės technologijas./>

Galimybės tęsti studijas po baigimo


Skirtingų tipų papildoma, tolesnė ir tolesnė švietimo ir mokymo parama, ir pagerinti slaugos karjeros plėtrą. Gavę trejų metų darbo patirtį, galite tęsti studijas UAS ir baigti magistro laipsnį. Universitetai taip pat suteikia galimybes tolesniam ugdymui./>

Studentų atranka


Slaugos studentų atranka grindžiama ikiteisminio darbo ir interviu./>

Pareiškėjai privalo išlaikyti visas egzamino dalis, kad jie būtų atrinkti.

Įėjimo egzaminų struktūra:

 • "Pretask" (daugiausiai 30 taškų)
 • Interviu (maks. 40 taškų)


Pretask:/>

Visi tinkami kandidatai privalo užpildyti anketą internetu be išankstinio užklausimo be konkretaus kvietimo. "Pretask" internetiniame klausimyne pateikiami klausimai (keletą pasirinkimų ir trumpų esė), pagrįstų straipsnio skaitymo ir (arba) straipsnio analize, kurią pareiškėjai pateikė paraiškos teikimo metu, o ne anksčiau. Išankstinio testo testai taip pat yra pareiškėjo anglų kalba.

Išankstinio užduotys

 • Atsakant į "PreTask" klausimyną reikės apie 60 minučių.
 • Klausimynas gali būti pildomas dalimis ir gali būti redaguojamas tol, kol jis bus pasirengęs pateikti visą informaciją.
 • Paskutinis klausimas yra priminimas: nepamirškite pateikti vertinimo anketos

Priešakinis darbas turi būti pateiktas Savonia UAS priėmimo tarnyboms iki 2018 m. Sausio 24 d. 12 val. Suomijos laiku.


Interviu:/>

20 kandidatų, kurie gavo aukščiausią rezultatą iš pretesto, bus pakviesti į pokalbį. Pokalbį sudaro tokios temos kaip motyvacija ir etiniai klausimai, socialiniai įgūdžiai, mokymosi gebėjimai ir pareiškėjų kalbos mokėjimas anglų kalba.


Interviu vyksta 2018 m. Kovo 20 d. Ir 21 d., Naudojant "Skype". Kvietimas ir tvarkaraštis bus siunčiami pareiškėjams ne vėliau kaip iki 2018 m. Vasario pabaigos./>


"Savonia UAS" nebendradarbiauja su kitais UAS, todėl išankstinio užsakymo ir pokalbio rezultatas priimamas tik "Savonia UAS". "Savonia UAS" nepriims jokio kito UAS įėjimo egzamino rezultato./>


Daugiau informacijos rasite svetainėje/>

 • kaip taikyti
 • Tinkamumas
 • Mokestis už mokslą
 • vienos studijos vieta vienai kadencijai

Sveikatos reikalavimai


Asmuo, kuris kreipiasi į socialines ir sveikatos priežiūros programas, turi apsvarstyti, ar jo sveikata ir funkciniai gebėjimai leidžia jam sėkmingai baigti su studijomis susijusį praktinį darbą ir stažuotę./>


Pareiškėjas turi apsvarstyti:/>

 • Moksleiviai ir darbas šioje srityje reikalauja geros psichinės sveikatos.
 • Ši laukas netinka asmeniui, kuris vartoja narkotikus ar piktnaudžiavo alkoholiu ar vaistiniais preparatais.
 • Pvz., Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai, lėtinės dermatologinės ligos ir alergijos gali tapti sveikatos problemomis studijų metu ar vėliau.
 • Kraujagyslių ligos gali riboti studijų kelią ar profesinę integraciją.

Prieš pradėdamas su studijomis susijusią orientuotą stažuotę, studentas privalo pateikti UIN prašymu privalomą nuosprendžių registro įrašą, jei stažuotė daugiausia apima darbą su nepilnamečiais.

Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie savo sveikatą ir funkcinius gebėjimus UAS prašymu, kurio reikia norint įvertinti teisę į atvykimą. Jis taip pat privalo pateikti informaciją apie visus galimus išankstinius sprendimus dėl jo studijų teisės atšaukimo.

Universitete gali būti reikalaujama, kad studentas pateiktų narkotikų testo pažymėjimą, jei yra pagrindo įtarti, kad praktinių studijų ar stažuotės metu jis arba ji yra priklausoma nuo narkotikų arba kad jis ar ji yra priklausoma nuo narkotikų.

Kalba


Visa programa vykdoma anglų kalba. Be to, įskaičiuotas ir švedų (suomių studentams) ir kitų užsienio kalbų kursai./>

Programa mokoma:
Anglų
Šis kursas yra Campus based
Start Date
Rgp. 2019
Duration
4 metų
Dieninės
Pagal vietas
Pagal datą
Start Date
Rgp. 2019
Galutinis paraiškų davimo terminas
Start Date
Rgp. 2019
Galutinis paraiškų davimo terminas

Rgp. 2019

Location
Galutinis paraiškų davimo terminas
End Date
Location
Galutinis paraiškų davimo terminas
End Date